Pottan AB

Här finns kontaktuppgifter om ni behöver komma i kontakt med personal på toaletterna på Malmös och Göteborgs
Centralstationer:

Malmö
040-607 84 00
malmo@pottan.se

Göteborg
040-607 84 01
goteborg@pottan.se