Pottan AB

Här finns kontaktuppgifter om ni behöver komma i kontakt med personal på toaletterna på Malmös och Göteborgs
Centralstationer:

Telefon 040-607 84 00
Anknytningar:
1. Malmö
2. Göteborg
3. Hittegods Pågatåg
4. Övrigt

Epost
Malmö – malmo@pottan.se
Göteborg – goteborg@pottan.se
Hittegods Pågatåg – hittegods@pottan.se
Övrigt – info@pottan.se